Harald i sosiale medier

fb logo   fli logo   tw logo   100px Instagram logo

 

Dagen før dagen er bestandig travel for Team Tunheim.  Depotsekker skal pakkes og leveres, seletøy skal sjekkes, belegg skal glides og utstyret som skal være med i sleden må være i orden. Glemmer man noe her kan det få følger for hvordan løpet vil gå.

 

Utstyret må være i orden før man startet ut.

Men heldigvis er dette en meget erfaren gjeng. De aller fleste har vært med på dette flere ganger og kjenner rutinene. De som er ferske får alltid hjelp av de som har gjort dette før. 

Spenningen i teamet har nok også innvirkning på hundene som skjønner at noe er på gang. Noen av dem er rolig mens andre går rundt og rundt i påventa av hva som skal skje.

Alt må være i orden før starten

Dagen før dagen medfører også en del obligatoriske aktiviteter for kjørerene. Først må førstegangskjørerene gjennom et obligatorisk møte før alle samles for det obligatoriske kjørermøtet på scandic hotell Alta. Her må alle kjørere samles samt at de må ha med minst en handler pr spann.

Åpningen av Borealis Vinterfestival

På kvelden er det klart for den store åpningssermonien for Borealis Vinterfestival. Her er det også obligatorisk oppmøte for alle som skal delta. 

Forut for åpningen ble Guro Krempig intervjuet av NRK Nordnytt. Du kan høre intervjuet med Guro her.

Etter at alle obligatoriske aktiviteter er unnagjort er det å komme seg rett opp i hundegården på Øytun for å gjøre unna de siste forberedelsene.  

Søk på siden

SponsorerCopyright © 2019. All Rights Reserved - www.tunheim.no